DANH MỤC Lưới cá

Lưới chắn chim cho ao tôm

Ngăn chặn không cho các loại chim, cò bay vào khu vực nuôi tôm, cá và các loại thủy sản khác. Ngăn chặn tuyệt đối việc phát tán dịch bệnh do các loại chim mang từ nơi khác đến.

Liên Hệ

Lưới cào PE 700D

Lưới cào 700D được tàu thuyền sử dụng để đánh bắt cá ngoài biển

Liên Hệ

Lưới cào PE 380D

Lưới cào 380D được tàu thuyền sử dụng để đánh bắt cá ngoài biển

Liên Hệ

Lưới Ru

Lưới Ru được sử dụng để bắt cá hoặc nhiều mục đích khác….

Liên Hệ

© Copyright 2017 Website by T3H4 WebPro