Lưới cẩu hàng

507 reviews

Lưới cẩu hàng dùng để cẩu hàng hóa khối lượng nặng 1 tấn, 5 tấn, 20 tấn, 25 tấn

Giá: Liên Hệ

Lưới cẩu hàng

Giới hạn trọng tải: 1 tấn, 5 tấn, 20 tấn, 25 tấn,… Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách lưới: Theo yêu cầu của khách hàng

Kích thước ô lưới: Theo yêu cầu của khách hàng

Màu sắc: Theo yêu cầu của khách hàng

© Copyright 2017 Website by T3H4 WebPro