Lưới chắn chim cho ao tôm

318 reviews

Ngăn chặn không cho các loại chim, cò bay vào khu vực nuôi tôm, cá và các loại thủy sản khác. Ngăn chặn tuyệt đối việc phát tán dịch bệnh do các loại chim mang từ nơi khác đến.

Giá: Liên Hệ

Lưới chắn chim cho ao tôm

Công dụng:

Ngăn chặn không cho các loại chim, cò bay vào khu vực nuôi tôm, cá và các loại thủy sản khác.

Ngăn chặn tuyệt đối việc phát tán dịch bệnh do các loại chim mang từ nơi khác đến.

Màu sắc: Đỏ

Chất liệu: Nhựa PE

© Copyright 2017 Website by T3H4 WebPro