Rập bắt cua

169 reviews

Công dụng: dùng để bắt cua

Rập bắt cua

Công dụng: dùng để bắt cua
Màu sắc: màu xanh quân đội, xanh da trời, xanh đậm hoặc màu sắc theo yêu cầu
Kích thước: theo yêu cầu
Link tham khảo sản phẩm:
http://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dat-bay-bat-cua-bien-o-mien-tay-3516024.html

© Copyright 2017 Website by T3H4 WebPro