Túi lưới mùng

275 reviews

Công dụng: dùng đựng than hoạt tính, than dừa, vật dụng công nghiệp hoặc đựng rác ( vải , chỉ dư ) trong may mặc. Màu sắc: màu trắng Kích thước: theo yêu cầu.

Túi lưới mùng

Công dụng: dùng đựng than hoạt tính, than dừa, vật dụng công nghiệp hoặc đựng rác ( vải , chỉ dư ) trong may mặc.
Màu sắc: màu trắng
Kích thước: theo yêu cầu.

© Copyright 2017 Website by T3H4 WebPro